Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot "Klimatyzacja"

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

W związku z realizacją projektu "Wprowadzenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług poprzez innowacyjne rozwiązania w klinice EndoCard" zapraszamy do składania ofert na przedmiot "Klimatyzacja"

Więcej informacji w załącznikach.

Zalacznik_do_skladania_ofert.pdf
Zapytanie ofertowe_Klimatyzator.docx
Klimatyzacja_zalacznik_1.pdf
Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx